Priiloader

Jeżeli potrzebujesz pomocy z czymkolwiek dotyczącym tego poradnika, dołącz do serwera RiiConnect24 na Discordzie (wsparcie dostępne po Polsku!) lub napisz do nas na [email protected]. (Wsparcie również dostępne po Polsku.)

Priiloader dodaje dodatkowy poziom ochrony przez brickiem na Twoje Wii. Ładuje się on przed Wii Menu. To narzędzie może również załadować hacki i może być użyte do uruchomienia Homebrew Channel, BootMii lub jakiegokolwiek homebrew chcesz uruchomić!

Priiloader

Nie instaluj Priiloadera na vWii (Trybie Wii w Wii U). Zbrickujesz Twoje vWii przez zrobienie tego.

Będziesz potrzebował

Instrukcje

Sekcja I - Pobieranie/Instalowanie
  1. Download Priiloader and extract it to the apps folder on your SD card or USB drive.
  2. Podłącz Twoją kartę SD lub urządzenie USB do Twojego Wii oraz uruchom Priiloader korzystając z Homebrew Channel.
Sekcja II - Instalowanie Priiloader’a
  1. Otwórz Homebrew Channel na Twoim Wii.
  2. Uruchom Priiloader.
  3. Naciśnij przycisk + na Twoim Wii Remote lub przycisk A na kontrolerze GameCube. Zainstaluj Priiloader'a Zainstaluj
Sekcja III - Uruchamianie oraz konfigurowanie Priiloader’a
  1. Hold the RESET button while turning on your Wii. : If you are using a Wii mini, plug in a USB keyboard and hold escape while turning it on

Turn on Hold RESET

  1. You should see the Priiloader menu. Menu
  2. Go to System Menu Hacks.
  3. We recommend you turn on the following hacks: Region Free EVERYTHING, Block Disc Updates and Block Online Updates. System Menu Hacks

Lista hacków System Menu

This is a list of the hacks you can enable with Priiloader.

Hack Opis
Block Disc Updates Removes the “Wii System Update” screen that is included on some games forcing you to update them to play the game.
Block Online Updates Disables updating your Wii. Updates will fail with error 32007.
Auto-Press A at Health Screen Automatically presses the A Button to get past the “Health and Safety” screen.
Replace Health Screen with Backmenu Changes the “Health and Safety” screen to the animation played when returning to the Wii menu.
Move Disc Channel Enables moving the Disc Channel anywhere on the Wii Menu. It’s normally stuck in the top left of the first page.
Wiimmfi Patch v2 Automatically patches all games you run from the Disc Channel for use with Wiimmfi
480p graphics fix in system menu Fixes a small issue with 480p on the Wii Menu.
Remove NoCopy Save File Protection Allows you to copy normally disallowed save files to your SD card from data management
Region Free EVERYTHING Disables region locking for any Wii application, including downloaded ones.
Region Free GC Games (No VM Patch) Disables region locking for GameCube disks.
Region Free Wii Games Disables region locking for Wii disks.
Region Free Channels Disables region locking for installed channels
No System Menu Sounds AT ALL Disables all the Wii Menu sound effects.
No System Menu Background Music Disables the Wii Menu background music.
Re-Enable Bannerbomb v2 Enables the “Bannerbomb” exploit on the latest Wii version. Not needed when the Homebrew Channel is already installed.
OSReport to UsbGecko(slot B) Sends Wii Menu logs to a debugging device in memory card slot B.
OSReport to UsbGecko(GeckoOS,B) Sends Wii Menu logs to a debugging device in memory card slot B, if the Wii Menu is launched by Gecko OS.
Force Standard Recovery Mode Automatically launches the console in recovery mode. Used to launch recovery discs, letting users unbrick their Wii systems.
Remove Diagnostic Disc Check Removes a check in the Wii to see if an inserted game is the “Wii Startup Disc”.
Lock System Menu with Black Screen Makes your Wii Menu load to a black screen, making you unable to use it. (Do not enable this)
No-Delete HAXX,JODI,DVDX,DISC,DISK,RZDx Re-enable channels with these title IDs (originally blocked in system updates due to them being exploits).
Force Disc Games to run under IOS249 Make discs use cIOS 249 as the game’s IOS. Can be used to play burned games if there is a cIOS present in that slot

Continue to installing cIOS

cIOS are used to play games with a USB Loader. Even if that’s not something you want to do, it’s useful for many homebrew apps.

If using a Wii mini, follow this guide to install cIOS

If using a normal Wii, follow this guide to install cIOS