Συνέχεια στην εγκατάσταση του καναλιού Homebrew και του BootMii


Για υποστήριξη στα Αγγλικά, ζητήστε βοήθεια στο RiiConnect24 στο Discord.

If you need help for anything regarding this tutorial, please join the RiiConnect24 Discord server (recommended) or e-mail us at [email protected].

Εικονίδιο HBC

Το κανάλι Homebrew είναι αυτό που ανοίγει εφαρμογές Homebrew. Το BootMii είναι ένα πακέτο λογισμικού που μπορεί να κάνει αντίγραφο ασφαλείας και να επαναφέρει τον αποθηκευτικό χώρο NAND του Wii σας, και εάν εγκατασταθεί στο boot2, προσφέρει και προστασία από brick.

Οδηγίες

  1. Θα δείτε ένα μήνυμα προειδοποίησης για scam. Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί το κείμενο “Press 1 to continue”, και μετά πατήστε το 1. Οθόνη Scam

  2. Όταν είστε στο πρόγραμμα εγκατάστασης HackMii, μπορείτε να εγκαταστήσετε το κανάλι Homebrew και το BootMii. Αποτελέσματα

  3. Πατήστε Continue, μετά επιλέξτε το Homebrew Channel, και πατήστε εγκατάσταση. Εγκαταστήσετε το Κανάλι Homebrew

  4. Πατήστε Continue όταν τελειώσει. Επιτυχία Εγκατάστασης του Καναλιού Homebrew

  5. Μόλις εγκατασταθεί, πατήστε back και πηγαίνετε στο BootMii.
  6. If the main screen says you can install BootMii as boot2, do so. This offers the best possible brick protection you can have. Skip this step if you cannot install BootMii as boot2.
  7. Install BootMii as IOS, even if you already installed BootMii boot2 in the previous step. If you couldn’t install BootMii as boot2 in the previous step, this will still allow you to create a NAND backup.

If you do not have an SD card, you cannot install or use BootMii, and therefore will not be able utilize any of the mentioned benefits. You can always install it at a later date.

BootMii Installation

  1. Όταν είστε έτοιμοι επιλέξτεContinue, και μετά επιλέξτεExitγια να πάτε στο Homebrew Channel

Continue to making a NAND Backup using BootMii
Making a NAND backup with BootMii at this point is highly recommended.

If you couldn’t install BootMii, continue to installing Priiloader.