Αποθήκευση αρχείων WAD


Για υποστήριξη στα Αγγλικά, ζητήστε βοήθεια στο RiiConnect24 στο Discord.

If you need help for anything regarding this tutorial, please join the RiiConnect24 Discord server (recommended) or e-mail us at [email protected].

Αυτός ο οδηγός θα σας εξηγήσει πως να εξάγετε αρχεία WAD από την μνήμη συστήματος του Wii σας.

Απαιτήσεις

Οδηγίες

Μέρος I - Λήψη/Εγκατάσταση
  1. Extract Yet Another BlueDump MOD to your SD card or USB drive.
  2. Εισάγετε το αποθηκευτικό σας μέσο στο Wii και εκκινήστε το Yet Another BlueDump MOD από το Κανάλι Homebrew.
Μέρος II - Εξαγωγή
  1. Πατήστε το πλήκτρο Α. Press A

  2. Επιλέξτε Installed Channel Titles. Installed Channel Titles

  3. Βρείτε την εφαρμογή που θέλετε να εξάγετε και πατήστε το πλήκτρο 1. Find channel

  4. Επιλέξτε Backup to WAD.
  5. Στην προτροπή Fakesign the ticket, επιλέξτε Yes.
  6. Στην προτροπή Fakesign the TMD, επιλέξτε No.
  7. Στην προτροπή Change the output WAD region, επιλέξτε No.

Κάνατε dump το WAD επιτυχώς. Θα εμφανιστεί στο μέσο αποθήκευσής σας. Done