Αποθήκευση αρχείων WAD

Αν χρειάζεστε βοήθεια με οτιδήποτε σχετικά με αυτό τον οδηγό, επισκεφθείτε το RiiConnect24 Discord (προτείνεται) ή στείλτε μαε e-mail στο [email protected].

Αυτός ο οδηγός θα σας εξηγήσει πως να εξάγετε αρχεία WAD από την μνήμη συστήματος του Wii σας.

Απαιτήσεις

Οδηγίες

Μέρος I - Λήψη/Εγκατάσταση
  1. Εξάγετε το Yet Another BlueDump MOD και τοποθετήστε το στον φάκελο apps στο αποθηκευτικό σας μέσο.
  2. Εισάγετε το αποθηκευτικό σας μέσο στο Wii και εκκινήστε το Yet Another BlueDump MOD από το Κανάλι Homebrew.
Μέρος II - Εξαγωγή
  1. Πατήστε το πλήκτρο Α. Press A

  2. Επιλέξτε Installed Channel Titles. Installed Channel Titles

  3. Βρείτε την εφαρμογή που θέλετε να εξάγετε και πατήστε το πλήκτρο 1. Find channel

  4. Επιλέξτε Backup to WAD.
  5. Στην προτροπή Fakesign the ticket, επιλέξτε Yes.
  6. Στην προτροπή Fakesign the TMD, επιλέξτε No.
  7. Στην προτροπή Change the output WAD region, επιλέξτε No.

Κάνατε dump το WAD επιτυχώς. Θα εμφανιστεί στο μέσο αποθήκευσής σας. Done