Αποθήκευση παιχνιδιού με το τοπικό δίκτυο

Αν χρειάζεστε βοήθεια με οτιδήποτε σχετικά με αυτό τον οδηγό, επισκεφθείτε το RiiConnect24 Discord (προτείνεται) ή στείλτε μαε e-mail στο [email protected].

Θέλετε να αποθηκεύσετε τα παιχνίδια σας στο τοπικό σας δίκτυο; Ακολουθήστε αυτό τον οδηγό! Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο αν δεν έχετε κάρτα SD ή μέσο αποθήκευσης USB με αρκετό αποθηκευτικό χώρο για να αποθηκέυσετε το παιχνίδι σας.

RiiConnect24 Logo

Τι χρειάζεστε

Το Wii και ο υπολογιστής σας πρέπει να είναι συνδεδεμένα στο τοπικό σας δίκτυο.

Οδηγίες

Μέρος I - Λήψη/Εγκατάσταση
  1. Εξάγετε το εργαλείο αποθήκευσης DVD και τοποθετήστε το στον φάκελο apps στο αποθηκευτικό σας μέσο.
  2. Εισάγετε το μέσο αποθήκευσής σας στο Wii και εκκινήστε το DVD Dump Tool από το Κανάλι Homebrew.
Μέρος II - Αντιγραφή
  1. Πατήστε το δεξί πλήκτρο στο +Σταυρό κατεύθυνσης και πατήστε το πλήκτρο Α 2
  2. Επιλέξετε τον δίσκο που θέλετε να αντιγράψετε (Οι επιλογές είναι: Δίσκος GameGube, , <code>Wii δίσκος απλού όγκου, ` Wii δίσκος διπλού όγκου`) και πατήστε Α 3
  3. Τώρα τοποθετήστε τον δίσκο σας στο Wii. (Αν είναι ήδη στο Wii, εξάγετέ τον και τοποθετήστε τον πάλι μέσα) InsertTheDisc 4
  4. Σημειώστε το URL του Wii σας (διεύθυνση IP) 5
  5. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε ένα web browser, πληκτρολογήστε το URL του Wii και πατήστε Enter. 6
  6. Πρέπει να δείτε αυτό. Πατήστε στο Click here to download XXXX.iso 7
  7. Η ταχύτητα μεταφοράς δεν είναι και η καλύτερη, αλλά αν δεν έχετε κάποια άλλη μέθοδο, είναι καλύτερη απ’το τίποτα.

8