Τι χρειάζεστε

  • An SD card or USB drive with at least 4.7 GB of free space (8.5 GB if dumping a dual layer disc).
  • Το CleanRip

Οδηγίες

Μέρος I - Λήψη/Εγκατάσταση
  1. Εξάγετε το CleanRip και τοποθετήστε το στον φάκελο apps στο αποθηκευτικό σας μέσο.
  2. Εισάγετε το αποθηκευτικό σας μέσο στο Wii και εκκινήστε το CleanRip από το Κανάλι Homebrew.
Μέρος II - Αντιγραφή
  1. Επιλέξτε τη συσκευή όπου θα περάσετε το αντίγραφο του παιχνιδιού σας. Device Type
  2. Σε αυτή την οθόνη, θα ρωτηθείτε αν θέλετε να κατεβάσετε ένα αρχείο επικύρωσης για να επιβεβαιώσετε πως το αντίγραφο του δίσκου είναι 1:1 με τον δίσκο. Είναι επιλογή σας αν θα επιλέξετε Yes ή No για να κατεβάσετε αυτό το αρχείο. DAT
  3. Τώρα εισάγετε τον δίσκο που θέλετε να αντιγράψετε. DVD Initialising Disc
  4. Set it as shown on the screen below.

title: “CleanRip”

Settings

  1. Το CleanRip τώρα θα αποθηκεύσει το παιχνίδι σας. It can take a while, since it will dump the full 4.7 GB disc contents (8.5 GB for dual layer discs). Copying