Αντίγραφο ασφαλείας με το BootMii


Για υποστήριξη στα Αγγλικά, ζητήστε βοήθεια στο RiiConnect24 στο Discord.

If you need help for anything regarding this tutorial, please join the RiiConnect24 Discord server (recommended) or e-mail us at [email protected].

BootMii Logo

Χρειάζεστε μιακάρτα SDγια να κάνετε αντίγραφο ασφαλείας με το BootMii. If you do not have one, you can skip this page, although it is highly recommended to make a NAND backup if you can.

BootMii as boot2 is recommended, but only available to install on early Wiis. Otherwise, it can only be installed as an IOS.

One of BootMii’s most important features is the ability to backup and restore your Wii’s NAND storage. We will be going over how to perform a NAND backup. You can then restore from that backup for any reason. It’s a good idea to make a NAND backup regularly or before doing something risky to your console (and if you know what you’re doing, you won’t have to do anything risky).

Απαιτήσεις

 • Μία κάρτα SD με τουλάχιστον 512MB ελεύθερου χώρου

Οδηγίες

If you have BootMii installed as boot2 you will need to launch BootMii by restarting the console. Skip steps 1 and 2 if this is the case.

 1. Ξεκινήστε το Homebrew Channel.
 2. Πατήστε το πλήκτρο HOME, και επιλέξτε “Εκκίνηση BootMii”.

  Navigating BootMii is not possible using a Wii Remote. You must use the POWER and RESET buttons on your console, or a GameCube controller plugged into port 1. To navigate between options, press POWER on your Wii (or left/right on the +Control Pad on a GameCube controller). To select an option, press RESET on your Wii or A on your GameCube controller.

  If the screen stays black and the blue disc drive light is blinking, you are missing the BootMii files on your SD card. Download this zip file and extract it to the root of your SD card, then try again.

 3. Select the Options button (the icon with the gears).
 4. Select the BackupMii button (the icon with the green arrow, aka the first icon on your left).
  • Το αντίγραφο ασφαλείας της μνήμης NAND θα ξεκινήσει. Μπορείτε να δείτε την πρόοδο στην οθόνη.
  • Τα “Bad Blocks” είναι φυσιολογικά. Don’t worry when you see some on a NAND backup.
  • Μετά από αυτό το βήμα, το αντίγραφο θα επαληθευτεί. Ενώ προτείνεται, μπορεί να παρακαμφθεί πατώντας το πλήκτρο EJECT στην κονσόλα σας. Note that if you have a disc inserted in the disc drive, pressing EJECT will also eject the disc.
 5. Όταν το αντίγραφο ολοκληρωθεί, βγείτε από την οθόνη αντιγράφου ασφαλείας πατώντας οποιοδήποτε κουμπί.
 6. Για να βγείτε από το BootMii, επιλέξτε την επιλογή Πίσω (αυτή με το βέλος) και ύστερα μπορείτε να επιλέξετε είτε την επιλογή Μενού Wii ή την επιλογή Homebrew Channel για να επιστρέψετε εκεί που επιθυμείτε.

To restore from a NAND backup on your SD card, you can follow these instructions using RestoreMii (the icon with the red arrow, aka the second icon on your left). This is useful in the unlikely case you brick your Wii.

To make sure you don’t lose the files, it’s recommended to copy nand.bin and keys.bin from the root of your SD card to your computer.

Continue to Priiloader Installation Priiloader adds a level of brick protection, and we recommend it, especially if you were only able to install BootMii as IOS.