Για υποστήριξη στα Αγγλικά, ζητήστε βοήθεια στο RiiConnect24 στο Discord.

Αυτός ο οδηγός είναι διαθέσιμος σε άλλες γλώσσες επίσης! Για να αλλάξετε τη γλώσσα, παρακαλώ πατήστε στο εικονίδιο πάνω δεξιά και αλλάξτε τη γλώσσα σας.

Τι είναι το “homebrew”;

Το Homebrew αναφέρεται σε μη γνήσιο λογισμικό συμπεριλαμβανομένων παιχνιδιών, εργαλείων, εξομοιωτών και άλλα.

Το να ανοίγετε εφαρμογές homebrew στο Nintendo Wii σας είναι δωρεάν χρησιμοποιόντας μια ποικιλία από ευπάθειες.

Τι μπορώ να κάνω με εφαρμογές homebrew;

Εδώ είναι μια λίστα με πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Αυτά δεν είναι τα μόνα πράγματα που μπορείτε να κάνετε με εφαρμογές homebrew, αλλά παίρνετε μια γεύση του τι μπορείτε να κάνετε. Ο οδηγός μας θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε εύκολα.

  • Τροποποιήστε προσωρινά περιεχόμενα δίσκων παιχνιδιών (που σας αφήνει δηλαδή να φορτώνετε mods παιχνιδιών) με τοRiivolution.
  • Εγκαταστήστε θέματα στο Μενού του Wii σας χρησιμοποιόντας το MyMenuify.
  • Εγκαταστήστε έναν USB Loader όπως το USB Loader GX ή το WiiFlow Lite για να ανοίξετε όλους τους αγαπημένους σας τίτλους από ένα USB αποθηκευτικό μέσο και περισσότερα.
  • Κάντε αντίγραφο ασφαλείας των δίσκων παιχνιδιών σας με το CleanRip και αντίγραφο ασφαλείας εγκατεστημένων παιχνιδιών και τίτλων με το YABDM
  • Κάντε αντίγραφο ασφαλείας και επαναφορά των save αρχείων σας με το SaveGame Manager GX
  • Κατεβάστε νέες εφαρμογές homebrew με το Homebrew Browser
  • Επαναφέρετε αποσυνδεδεμένες διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως τις υπηρεσίες WiiConnect24 & και Nintendo WFC.
  • Κάντε αντίγραφο ασφαλείας και επαναφορά αντιγράφων της μνήμης του συστήματος Wii σας (NAND) χρησιμοποιόντας το BootMii.
  • Προστατέψτε το Wii σας από bricks χρησιμοποιόντας το Priiloader και το BootMii.
  • Κάντε το Wii σας αναπαραγωγό μέσων (media player) με το WiiMC.

Ξεκινήστε επιλέγοντας την ευπάθειαπου θα χρησιμοποιείσετε!

Περισσότερες Πηγές

Υπάρχουν μερικές καλές πηγές για τροποποιήσεις Wii και για αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να βοηθήσουν:

For modding a Wii U, follow this guide: