Για υποστήριξη στα Αγγλικά, ζητήστε βοήθεια στο RiiConnect24 στο Discord.

Αυτός ο οδηγός είναι διαθέσιμος σε άλλες γλώσσες επίσης! Για να αλλάξετε τη γλώσσα, παρακαλώ πατήστε στο εικονίδιο πάνω δεξιά και αλλάξτε τη γλώσσα σας.

Τι είναι το “homebrew”;

Το Homebrew αναφέρεται σε μη γνήσιο λογισμικό που δεν είναι εγκεκριμένο από την Nintendo. Αυτί μπορεί να συμπεριλαμβάνει παιχνίδια, βοηθητικά προγράμματα, emulators και πολλά άλλα!

Το να τρέχετε homebrew στο Nintendo Wii σας μπορεί να γίνει δωρεάν χρησιμοποιώντας ευπάθειες στο λογισμικό του Wii. Οι τροποποιήσεις που εγκατασθήνονται ακολουθώντας αυτόν τον οδηγό θα σου δώσουν εύκολη και μόνιμη πρόσβαση σε homebrew του Wii.

Τι μπορώ να κάνω με εφαρμογές homebrew;

Εδώ είναι μια λίστα με πράγματα που μπορείτε να κάνετε με homebrew. Ενώ αυτή η λίστα δεν είναι καθόλου ολοκληρωμένη, θα πρέπει έχετε μια καλή ιδέα για το τι μπορείτε να κάνετε και αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να αρχίσετε εύκολα.

  • Τροποποιήστε προσωρινά περιεχόμενα δίσκων παιχνιδιών (που σας αφήνει δηλαδή να φορτώνετε mods παιχνιδιών) με τοRiivolution.
  • Εγκαταστήστε θέματα στο Μενού του Wii σας χρησιμοποιόντας το MyMenuify.
  • Εγκαταστήστε έναν USB Loader όπως το USB Loader GX ή το WiiFlow για να ανοίξετε όλους τους αγαπημένους σας τίτλους από ένα USB αποθηκευτικό μέσο και περισσότερα.
  • Κάντε αντίγραφο ασφαλείας των δίσκων παιχνιδιών σας με το CleanRip και αντίγραφο ασφαλείας εγκατεστημένων παιχνιδιών και τίτλων με το YABDM
  • Κάντε αντίγραφο ασφαλείας και επαναφορά των save αρχείων σας με το SaveGame Manager GX
  • Κατεβάστε νέες εφαρμογές homebrew με το Homebrew Browser
  • Επαναφέρετε αποσυνδεδεμένες διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως τις υπηρεσίες WiiConnect24 & και Nintendo WFC.
  • Κάντε αντίγραφο ασφαλείας και επαναφορά αντιγράφων της μνήμης του συστήματος Wii σας (NAND) χρησιμοποιόντας το BootMii.
  • Προστατέψτε το Wii σας από bricks χρησιμοποιόντας το Priiloader και το BootMii.
  • Turn your Wii into a media player with WiiMC.

Ready?

Ξεκινήστε επιλέγοντας την ευπάθειαπου θα χρησιμοποιείσετε!